Historia teatru amatorskiego CULTUS.

 

         W czasie obchodów WIELKIEGO TYGODNIA w roku 2004, kościelny wraz z ministrantami, za pozwoleniem ks. Prałata Ryszarda KUCHARSKIEGO proboszcza parafii św. Maksymiliana KOLBE, postanowili pożyczyć zbroje żołnierzy Rzymskich z parafii św. Antoniego, aby nasi ministranci mogli w tych strojach trzymać straż przy Grobie Pańskim. Chętnych do tej zaszczytnej służby nie brakowało również w następnym roku. I tak powstał pomysł utworzenia teatru amatorskiego. Podobny teatr działał przy parafii św. Antoniego. W roku 2006 przygotowaliśmy dwudziesto minutowy spektakl religijny pt. „ Wokół Zmartwychwstałego – Obrady Sanhedrynu Po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa”. Ten sam spektakl zagraliśmy również w latach 2007 i 2008. Natomiast w roku 2009 zagraliśmy dwukrotnie godzinne Misterium Męki Pańskiej pt. „ Od Ogrójca Do Zmartwychwstania”. Występowaliśmy już we własnych strojach i zbrojach. Stroje w większości uszyła pani Krystyna SZEWCZYK ze swoimi pracownicami. Także inni ludzie dobrej woli w mniejszym lub większym stopniu przyczynili się do stworzenia odpowiedniej scenografii w większości bez zapłaty. Zbroje wykonali pracownicy firmy „MAGWENT” Arkadiusz GRĘBOWICZ i Jacek IWAŃSKI. Natomiast sam zakład zasponsorował kaski i blachy na zbroje. Przedsiębiorstwo „WOLUX” przekazało nieodpłatnie część materiałów na stroje. A tło przestrzenne z widokiem Ogrójca namalował za niewielką opłatą pan Stanisław KLINGIER.  Pieniądze zebrane po inscenizacji przeznaczyliśmy na rozwój teatru. To samo Misterium w roku 2010 udało nam się zaprezentować aż trzykrotnie. Natomiast w następnym roku Misterium Męki Pańskiej przedstawiliśmy w całości, czyli „ Od Wieczernika Do Zmartwychwstania. I tym razem trzykrotnie wystawiliśmy nasz spektakl, ale już dłuższy. Trwał godzinę i trzydzieści minut. W lipcu i wrześniu po raz pierwszy odtworzyliśmy Misterium Męki Pańskiej daleko poza parafią, bo aż na Górze Św. Anny.
W roku 2012 r. Misterium od Wieczernika Do Zmartwychwstania przedstawialiśmy przez dwie niedziele. Również w tym roku nowością było przedstawienie dalszego ciągu ukazywania się Jezusa na ziemi po Jego zmartwychwstaniu w Misterium Drogi Światła Od Zmartwychwstania Do Zesłania Ducha Świętego. Całe Misterium trwało  1 godz. 45 min. z tym, że pierwszą część zaczęliśmy przed Kościołem Parafialnym, następnie przeszliśmy do Parku Miejskiego gdzie wystawiliśmy drugą część Misterium. Ostatnia trzecia część odbyła się również przed Kościołem Parafialnym. W okresie Bożego Narodzenia, a dokładnie 06.01.2013 r. w Uroczystość Objawienia Pańskiego, także pierwszy raz przybliżyliśmy wizualnie „Tajemnice Bożego Wcielenia”. W tym misterium przedstawiliśmy początek historii Jezusa na ziemi. Występ trwał ok. 1 godz. 30 min, i był przeplatany kolędami w wykonaniu parafialnego chóru „Lira”.
W roku 2013 „Misterium Męki Pańskiej Od Wieczernika Do Zmartwychwstania” przedstawialiśmy trzykrotnie. „Misterium Drogi Światła – Od Zmartwychwstania Do Zesłania Ducha Świętego jeden raz w plenerze.
Dotychczas wszystkie scenariusze Misterii przygotowywał Zygmunt Legun, które opracowane są głównie w oparciu o Stary i Nowy Testament, oraz inne pisma.
Po każdym przedstawieniu zbierane są ofiary pieniężne, które przeznaczane są na rozwój naszego teatru. Mimo to ciągle odczuwamy brak dobrego sprzętu nagłaśniającego. Część zebranych pieniędzy, przeznaczyliśmy na wycieczki. W roku 2011 r. pojechaliśmy do Wambierzyc i Kłodzka. Natomiast w 2013 r. do kopalni soli w Kłodawie i obozu zagłady w Chełmnie. Sporą kwotą pieniędzy zawsze wspiera nas ks. Proboszcz a także sami uczestnicy wycieczek. Raz do roku organizujemy wspólne spotkanie wszystkich członków naszego teatru przy ognisku i wspólnym pieczeniu kiełbasek.
Aktorami są przeważnie ministranci i schola z naszej i sąsiednich parafii, lecz nie tylko, występują również dzieci oraz seniorzy. Ponieważ jest to teatr amatorski, więc ciągle trwa rotacja aktorów z różnych przyczyn, jak: obowiązki szkolne, praca itp.
Z powodu rozwoju teatru i sporej liczby aktorów w 2010 r. postanowiliśmy utworzyć grupę ludzi w formie zarządu oraz opracowaliśmy regulamin teatralny. Nasza grupa przyjęła nazwę „CULTUS”, – czyli cześć oddawana Bogu. Taką nazwę przyjeliśmy, ponieważ chcemy w naszych przedstawieniach oddawać jak największą cześć Bogu. Od roku 2013 r. opiekunem duchowym i nie tylko zgodził się zostać ks. Paweł KORALEWSKI, wikariusz tutejszej parafii, a kierownikiem teatru została pani Alicja ZWIERZCHOWSKA. Obecnie posługujemy się swoją własną pieczęcią. Na jej podstawie p. Piotr ZBOROWSKI wykonał oznakowania rekwizytów teatralnych.
Wizytówki oraz plakaty do naszych przedstawień wykonuje za symboliczną opłatą pani Danuta TRAWKA. Pani Danusia jest także wykonawcą chorągwi teatralnej, który to projekt wybraliśmy wiosną 2013 r. a teraz służy nam za emblemat.
Po występach rozdajemy widzom ulotko-wizytówki informacyjne o naszych występach a w czasie postu częstujemy macą, jaką spożywał Jezus z uczniami na Ostatniej Wieczerzy. Planujemy otworzyć stronę internetową, oraz zacząć prowadzić kronikę z wydarzeń teatru. Z okazji 25 – lecia parafii św. Maksymiliana oraz dziesięciolecia istnienia teatru planujemy wydać jubileuszowy kalendarzyk. Poza występami scenicznymi, w tym roku część aktorów uczestniczyła w strojach w marszu „Obrony Życia”, ulicami naszego miasta.

 

Na podstawie wspomnień Zygmunta LEGUNA,
opracowała Małgorzata KURUC.