Czuwanie w wigilię zesłania Ducha Świętego (zapowiedź)

…Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Ukazały się im języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym…

Jako Wspólnota parafialna zapraszamy wraz ze wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym „Jordan” oraz zespołem muzycznym „Jordan” na nocne czuwanie w wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego w sobotę 18 maja. Naszą modlitwę rozpoczniemy o godzinie 21:00 apelem jasnogórskim. Następnie uwielbiać będziemy Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie prosząc o wylanie Ducha Świętego i jego darów. Około godziny 23:00 sprawować będziemy Eucharystię podczas której odnowimy uroczyście przyrzeczenia chrzcielne.