Dziękczynienie za nawiedzenie

Z racji rocznicy nawiedzenia ikony jasnogórskiej w naszej parafii w niedzielę 21 kwietnia w naszej wspólnocie parafialnej gościł będzie ojciec Paweł Subik paulin kustosz jasnogórskiej ikony peregrynacji, który podczas każdej Mszy Świętej wygłosi słowo Boże a wieczorem, o godz. 2000, wraz z zespołem Karoliny i Adama Senderowskich poprowadzi koncert pod tytułem „Uwielbienie za nawiedzenie”.