Dzień ministranta

15 czerwca odbyła się II Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do katedry włocławskiej. Wzięło w niej udział grono naszych ministrantów. Po Mszy Świętej sprawowanej w katedrze ministranci wzięli udział w grach i zabawach przygotowanych dla nich w Wyższym Seminarium Duchownym oraz poczęstunku.

Podczas diecezjalnej pielgrzymki służby liturgicznej do katedry włocławskiej nasi ministranci zostali przez księdza biskupa pobłogosławieni do pełnienia posług w zgromadzeniu liturgicznym: Mateusz Tworek do posługi ceremoniarza i Bartłomiej Wieczorek do posługi lektora.