Liturgia Godzin w Wielki Piątek

Wielkopiątkowe czuwanie przy ciemnicy rozpoczęliśmy poranną modlitwą Kościoła jutrznią z godziną czytań.