Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, pragniemy zaprosić Cię do naszych domów. Prosimy, abyś wzięła rodziny naszej parafii w swoją opiekę, abyśmy mogli doświadczyć twej matczynej miłości, abyśmy napełnieni twoją bliskością nieśli Chrystusową Ewangelię w nasze codzienne życie, w nasze powołanie, w naszą pracę i odpoczynek, abyśmy głosili Chrystusa ludziom, do których nas posyłasz.

Mario zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, powierzamy dzieci, aby mogły wzrastać w atmosferze wiary i miłości, powierzamy młodzież, aby nie wypierała się Boga i wiary, ale wiernie broniła swoich wartości, polecamy rodziców, aby swoim życiem dawali piękny przykład wypełniania woli Bożej, powierzamy tobie osoby starsze, by były oparciem dla młodszych pokoleń, powierzamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych, aby swoje cierpienie łączyli z cierpieniem Chrystusa i ofiarowali za nawrócenie grzeszników.

Prosimy cię Maryjo, aby ten czas nawiedzenia w każdej rodzinie przyniósł owoce nawrócenia, przemiany życia, wzrastania w wierze, życia Ewangelią, budowania jedności z Bogiem i ludźmi

Wpatrując się w przykład naszego patrona, św. Maksymiliana, niestrudzonego głosiciela Niepokalanej, pragniemy aby Twoje imię i Twoja miłość były głoszone nieustannie.

Od 24 do 25 kwietnia 2023 r. gościła w naszej parafii Kopia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła naszą diecezję i wędrowała od parafii do parafii. Był to dla naszej wspólnoty parafialnej czas szczególnej łaski. Wtedy też zrodziło się pragnienie, aby obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedził każdą rodzinę w naszej parafii. 5 października 2023 r. udaliśmy się z pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie w czasie Apelu Jasnogórskiego zawierzyliśmy Matce Bożej naszą wspólnotę. Wtedy też przywieźliśmy Kopię Ikony Jasnogórskiej do naszej świątyni. Od tego czasu trwało duchowe przygotowanie do nawiedzenia w rodzinach.

Zwieńczeniem duchowego przygotowania była niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Wtedy gościł u nas o. Paweł Subik, paulin, kustosz Kopii Ikony Jasnogórskiej, który wygłosił do nas Słowo Boże na wszystkich Mszach. A wieczorem wzięliśmy udział w koncercie uwielbieniowym Karoliny i Adama Senderowskich z zespołem.

A następnie, 25 kwietnia 2024 r., w rocznicę Nawiedzenia, rozpoczęła się peregrynacja w naszych rodzinach. I etap od 25 kwietnia do 23 czerwca i obejmie ulice:

ul. ks. Tischnera,
ul. ks. Twardowskiego,
ul. Paprocką,
ul. Boczną,
ul. Południową,
ul. Wrzosową,
ul. Zduńską,
ul. Reymonta,
ul. Sienkiewicza,
ul. Wieniawskiego,
ul. Paderewskiego.

Rodziny, które zaprosiły Maryję do swoich domów z wymienionych ulic zostaną poinformowane o dokładnej dacie nawiedzenia.

PROGRAM NAWIEDZENIA IKONY JASNOGÓRSKIEJ

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

1. Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie Ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia o godz. 19.00. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do sąsiadów i przejmuje ikonę (można ustalić inną formę przekazania).

2. Wraz z ikoną przekazywany będzie modlitewnik, który będzie pomocą w czasie Nawiedzenia.

3. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, jest to dzień błogosławieństwa. Codziennie w modlitwie różańcowej prosić będziemy o potrzebne łaski dla rodziny, wspólnoty parafialnej, o rozeznanie dla młodzieży swojego powołania i podjęcia jego wyzwań w małżeństwie, rodzinie, kapłaństwie, życiu zakonnym czy samotności. Przyzywając Bożego Miłosierdzia, prośmy o odrodzenie się człowieka i powrót do Boga poprzez spowiedź i spotkanie się ze Zmartwychwstałym we Mszy Świętej w wieczerniku parafialnym, a dla dusz w czyśćcu cierpiących i zmarłych z naszych rodzin o łaskę życia wiecznego.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

1. Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.

2. Przywitanie śpiewem lub słowami: „O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię. O Maryjo proszę Cię, błogosław wszystkie dzieci swe.” (3x).

3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)

4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)

5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.

6. Radosna część różańca w intencji parafii.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 – gromadzą się wszyscy domownicy

  1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. (Można też skorzystać z medialnego przekazu łącząc się z Jasną Górą poprzez radio czy telewizję).
  2. Pacierz wieczorny.
  3. Litania loretańska.
  4. Pod Twoją obronę
  5. Modlitwa św. Bernarda