Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, pragniemy zaprosić Cię do naszych domów. Prosimy, abyś wzięła rodziny naszej parafii w swoją opiekę, abyśmy mogli doświadczyć twej matczynej miłości, abyśmy napełnieni twoją bliskością nieśli Chrystusową Ewangelię w nasze codzienne życie, w nasze powołanie, w naszą pracę i odpoczynek, abyśmy głosili Chrystusa ludziom, do których nas posyłasz.

Mario zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, powierzamy dzieci, aby mogły wzrastać w atmosferze wiary i miłości, powierzamy młodzież, aby nie wypierała się Boga i wiary, ale wiernie broniła swoich wartości, polecamy rodziców, aby swoim życiem dawali piękny przykład wypełniania woli Bożej, powierzamy tobie osoby starsze, by były oparciem dla młodszych pokoleń, powierzamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych, aby swoje cierpienie łączyli z cierpieniem Chrystusa i ofiarowali za nawrócenie grzeszników.

Prosimy cię Maryjo, aby ten czas nawiedzenia w każdej rodzinie przyniósł owoce nawrócenia, przemiany życia, wzrastania w wierze, życia Ewangelią, budowania jedności z Bogiem i ludźmi

Wpatrując się w przykład naszego patrona, św. Maksymiliana, niestrudzonego głosiciela Niepokalanej, pragniemy aby Twoje imię i Twoja miłość były głoszone nieustannie.

Od 24 do 25 kwietnia 2023 r. gościła w naszej parafii Kopia Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która nawiedziła naszą diecezję i wędrowała od parafii do parafii. Był to dla naszej wspólnoty parafialnej czas szczególnej łaski. Wtedy też zrodziło się pragnienie, aby obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedził każdą rodzinę w naszej parafii. 5 października 2023 r. udaliśmy się z pielgrzymką na Jasną Górę, gdzie w czasie Apelu Jasnogórskiego zawierzyliśmy Matce Bożej naszą wspólnotę. Wtedy też przywieźliśmy Kopię Ikony Jasnogórskiej do naszej świątyni. Od tego czasu trwało duchowe przygotowanie do nawiedzenia w rodzinach.

Zwieńczeniem duchowego przygotowania będzie niedziela, 21 kwietnia 2024 r. Wtedy gościć będziemy o. Pawła Subika, paulina, kustosza Kopii Ikony Jasnogórskiej, który wygłosi do nas Słowo Boże na wszystkich Mszach. A wieczorem weźmiemy udział w koncercie uwielbieniowym Karoliny i Adama Senderowskich z zespołem.

A następnie, 25 kwietnia 2024 r., w rocznicę Nawiedzenia, rozpocznie się peregrynacja w naszych rodzinach. I etap będzie trwał od 25 kwietnia do 23 czerwca i obejmie ulice:

ul. ks. Tischnera,
ul. ks. Twardowskiego,
ul. Paprocką,
ul. Boczną,
ul. Południową,
ul. Wrzosową,
ul. Zduńską,
ul. Reymonta,
ul. Sienkiewicza,
ul. Wieniawskiego,
ul. Paderewskiego.

Rodziny, które zaprosiły Maryję do swoich domów z wymienionych ulic zostaną poinformowane o dokładnej dacie nawiedzenia.