Pielgrzymka maturzystów 2024

We wtorek 12 marca młodzież ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli przygotowująca się do matury wraz z katechetami ks. Kamilem Chabasińskim i p. Jarosławem Cieślakiem prosiła na Jasnej Górze o Boże błogosławieństwo i opiekę Czarnej Madonny na czas egzaminu dojrzałości.