1. Dziś przypada rocznica objawień Matki Bożej w Lourdes – jest to również Światowy Dzień Chorego. Modlitwą obejmujemy wszystkich chorych, a szczególnie naszych parafian.

2. Środą Popielcową (14 lutego) rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Jest to czas, w którym przez pobożne praktyki tego okresu, a więc: modlitwę, post i jałmużnę podejmujemy trud wyjścia z naszych słabości i grzechów. Msze Św. z posypaniem głów popiołem o godz. 9.00, 16.30 (dla dzieci) i 18.00. W Środę Popielcową obowiązuje nas post ścisły, a więc jakościowy i ilościowy. Jakościowy czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (osoby, które ukończyły 14. rok życia) i ilościowy, czyli dwa posiłki skromne i jeden do syta (osoby między 18. a 60. rokiem życia).

3. W okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwa wielkopostne: Droga krzyżowa – w piątki o godz. 17.30; Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 17.00

4. Przygotowując się do Niedzieli Zmartwychwstania szczególnie pamiętamy o tych, którzy potrzebują naszego wsparcia, dlatego w Środę Popielcową odbędzie się ogólnopolska zbiórka finansowa (do puszek). Środki ze zbiórki zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska na pomoc humanitarną w tych rejonach Ukrainy, które najbardziej ucierpiały z powodu wojny, oraz na wsparcie uchodźców w Polsce, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

5. Od 9 lutego rozpoczął się w naszej parafii kurs przedmałżeński. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19.00 w salce na plebanii. Zapraszamy wszystkich mających w najbliższym czasie przystąpić do sakramentu małżeństwa.

6. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, ze względu na ferie zimowe, przełożone18 lutego, na Mszy Św. o godz. 11.00. Wtedy też poświęcimy dzieciom świece.

7. Za tydzień po Mszy Św. o godz. 12.30, spotkanie z uczniami klas VIII, przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.

8. W przyszłą niedzielę ks. Andrzej Jaworski, proboszcz par. św. Pawła, po każdej Mszy Św. będzie nas prosił o wsparcie budowy kościoła.

9. Po Mszach Świętych, przed kościołem, rodzina p. Tomasza Łuczaka będzie sprzedawać ciasto. Dochód będzie wsparciem na leczenie i rehabilitację.

10. Wychodząc ze świątyni możemy zaopatrzyć się w prasę katolicką.

Zakończyła się wizyta duszpasterska. Dziękuję za wielką serdeczność i gościnność. Była to dla nas kapłanów okazja, aby poznać parafian, sytuację rodzinną i materialną. Radowały nas rodziny, które prowadzą życie religijne, moralne i wierne Bogu. Jest dużo osób starszych, schorowanych, które choć nie mogą dotrzeć do kościoła, to starają się trwać na gorliwej modlitwie. Niewielu jednak dało się zachęcić do pierwszopiątkowej Komunii Św. w domu. Wzrasta liczba osób żyjących bez sakramentu małżeństwa. Smutkiem napawa postawa dzieci i młodzieży, którzy pojawiają się w kościele tylko w czasie przygotowań do sakramentów. Niestety w większości wpływ na to ma postawa całej rodziny. Tym bardziej dziękujemy rodzinom, które systematycznie uczestniczą w życiu liturgicznym, dając w ten sposób świadectwo wiary, tak bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie.

Dziękujemy za świadectwo Waszego życia wiarą na co dzień, wszędzie tam gdzie żyjecie, pracujecie, przebywacie. Wiemy, że nie zawsze jest łatwo, że spotykacie się z różnymi reakcjami: wyśmianiem, szyderstwem, pogardą czy wręcz prześladowaniem. Niech słowa Chrystusa „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” będą motywacja do nieustannej wierności Bogu.

Dziękujemy paniom i panom, którzy poświęcili swój czas i służyli pojazdami. Dziękujemy za posiłki, za czas poświęcony na rozmowę, za zainteresowanie sprawami parafii, za sugestie, spostrzeżenia, dobre słowo.

Dziękuję za złożone ofiary. Planowane inwestycje: Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, przygotowanie projektu witraży, prace renowacyjne na zewnątrz kościoła (ogrodzenie, murki przy schodach). Dalsze plany podyktują możliwości finansowe.

W kwietniu rozpocznie się w naszej parafii peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach. Informowaliśmy o tym w czasie wizyty duszpasterskiej. Jednocześnie każda rodzina otrzymała informację o przebiegu peregrynacji w rodzinie i formularz zgłoszeniowy. Na tę chwilę zgłosiło się około 120 rodzin. Dlatego kilka słów wyjaśnienia…

Od dzisiaj rozpoczynamy duchowe przygotowanie przed peregrynacją. Zachęcam też do osobistej modlitwy lub umartwień w intencji błogosławionych owoców nawiedzenia.

Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, pragniemy zaprosić Cię do naszych domów. Prosimy, abyś wzięła rodziny naszej parafii w swoją opiekę, abyśmy mogli doświadczyć twej matczynej miłości, abyśmy napełnieni twoją bliskością nieśli Chrystusową Ewangelię w nasze codzienne życie, w nasze powołanie, w naszą pracę i odpoczynek, abyśmy głosili Chrystusa ludziom, do których nas posyłasz.

Mario zawierzamy Tobie wszystkie rodziny naszej parafii, powierzamy dzieci, aby mogły wzrastać w atmosferze wiary i miłości, powierzamy młodzież, aby nie wypierała się Boga i wiary, ale wiernie broniła swoich wartości, polecamy rodziców, aby swoim życiem dawali piękny przykład wypełniania woli Bożej, powierzamy tobie osoby starsze, by były oparciem dla młodszych pokoleń, powierzamy wszystkich chorych i niepełnosprawnych, aby swoje cierpienie łączyli z cierpieniem Chrystusa i ofiarowali za nawrócenie grzeszników.

Prosimy cię Maryjo, aby ten czas nawiedzenia w każdej rodzinie przyniósł owoce nawrócenia, przemiany życia, wzrastania w wierze, życia Ewangelią, budowania jedności z Bogiem i ludźmi

Wpatrując się w przykład naszego patrona, św. Maksymiliana, niestrudzonego głosiciela Niepokalanej, pragniemy aby Twoje imię i Twoja miłość były głoszone nieustannie.

Pod Twoją obronę…